Skip to main content
PANDUAN@AI

Sistem Pemantauan Laman Web dan Servis Kerajaan (SPLaSK) @ Joomla

Publicising an Agency CIO/CDO or Equivalent

Keterangan
Memaparkan maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) atau Ketua Pegawai Digital (CDO) agensi di laman web. Ini adalah mengambil kira peranan penting CIO atau yang setaraf dengannya dalam mereka bentuk, melaksana dan menyebarkan e-kerajaan di seluruh pentadbiran awam dengan cara yang lancar.

Semua Syarat Mesti Dipatuhi
  1. Memaparkan maklumat CIO/CDO yang dikemaskini di dalam tempoh 30 hari.
  2. Tagging <splwpk-publicising> beserta <timestamp=YYYY-MM-DD HH:MM:SS> diperlukan.
Contoh Kod HTML
<a href="/profil/pengurusan-tertinggi" splwpk-publicising="splwpk-publicising" timestamp="2023-01-01 01:14:38">Chief Information Officer (CIO)</a>
Hands-On
  1. Kemaskini Criteria Url di dalam Profil SPLaSK.
  2. Jika menggunakan YOOtheme, boleh rujuk sini.
  3. Memasukkan tagging (Contoh Kod HTML) di atas secara manual di dalam article. Kemaskini timestamp juga secara manual.
Dikemaskini pada : 16 March 2023