Skip to main content
PANDUAN@AI

Sistem Pemantauan Laman Web dan Servis Kerajaan (SPLaSK) @ Joomla

Publication

Keterangan
Merujuk kepada mana-mana penerbitan yang dikeluarkan oleh agensi yang diterbitkan atau boleh dimuat turun dalam laman web seperti eBook, Pdf dan ePub.

Semua Syarat Mesti Dipatuhi
  1. Tagging perlu dimasukkan di dalam elemen html <a>.
  2. Tagging <splwpk-publication> diperlukan.
Contoh Kod HTML
<a href="/muat-turun" splwpk-publication="splwpk-publication">Muat Turun Dokumen</a>
Hands-On
  1. Kemaskini Criteria Url di dalam Profil SPLaSK.
  2. Memasukkan tagging pada Menu Item dengan Overrides, boleh rujuk sini.
Dikemaskini pada : 15 March 2023