Skip to main content
PANDUAN@AI

Sistem Pemantauan Laman Web dan Servis Kerajaan (SPLaSK) @ Joomla

Number of Online Services

Keterangan
Memaparkan Bilangan Perkhidmatan Dalam Talian merujuk kepada perkhidmatan yang boleh di akses sepenuhnya dalam talian. Ini termasuk perkhidmatan G2C, G2B, G2G dan e-Pembayaran. Intranet, Borang Aduan dan Maklum Balas tidak dianggap sebagai Perkhidmatan Dalam Talian.

Semua Syarat Mesti Dipatuhi
  1. Tagging perlu dimasukkan di dalam elemen html <a>.
  2. Tagging <splwpk-online-services> diperlukan.
Contoh Kod HTML
<a href="https://tourlist.gov.my" splwpk-online-services="splwpk-online-services" target="_blank">Sistem Pelesenan & Penguatkuasaan Pelancongan (TOURLIST)</a>
Hands-On
  1. Memasukkan tagging pada Menu Item dengan Overrides, boleh rujuk sini.

    rsform
Dikemaskini pada : 15 March 2023