Skip to main content
PANDUAN@AI

Sistem Pemantauan Laman Web dan Servis Kerajaan (SPLaSK) @ Joomla

Search Function

Keterangan
Merujuk kepada fungsi carian yang disediakan di laman web untuk pengguna mencari maklumat di dalam laman web.

rsform

Semua Syarat Mesti Dipatuhi
  1. Tagging perlu dimasukkan di dalam elemen html <form>
  2. Tagging <splwpk-search-function> diperlukan.
Contoh Kod HTML
<form splwpk-search-function="splwpk-search-function">
...
</form>
Hands-On
  1. Memasukkan tagging pada mod_search > default.php dalam elemen html <form> dengan Overrides, boleh rujuk sini.
Dikemaskini pada : 16 March 2023