Skip to main content
PANDUAN@AI

Sistem Pemantauan Laman Web dan Servis Kerajaan (SPLaSK) @ Joomla

Search Engine Optimization

Keterangan
SEO adalah cara bagi meningkatkan kuantiti dan kualiti trafik web ke laman web agensi melalui keputusan enjin carian yang organik. SEO yang baik membantu penyampaian maklumat dengan lebih baik dan jelas.

Semua Syarat Mesti Dipatuhi
  1. Meta <title>  tidak melebihi 70 aksara.
  2. Meta <descriptions> tidak melebihi 160 aksara.
  3. Semua imej <img>  mestilah mempunyai atribut "alt". Contoh : <img src="/banner.jpg" alt="banner">
  4. Tidak menggunakan tag HTML yang depreacated (sudah lama) yang ditakrifkan oleh W3S pada halaman utama laman web. Rujuk https://www.w3.org/TR/html4/index/elements.html atau https://www.tutorialspoint.com/html/html_deprecated_tags.htm
  5. Sekurang-kurangnya mempunyai tag header <H1>  di halaman utama untuk mewakili topik yang paling penting.
Hands-On
  1. Kemaskini Site Name, Site Meta Description di dalam Profil SPLaSK.
  2. Semak jumlah aksara di https://wordcounter.io
  3. Semak di https://seositecheckup.com atau https://seotesteronline.com
  4. Semak di http://wave.webaim.org untuk "alt ".
Tagging tidak diperlukan
Dikemaskini pada : 13 May 2024