Skip to main content
PANDUAN@AI

Sistem Pemantauan Laman Web dan Servis Kerajaan (SPLaSK) @ Joomla

Active Link

Keterangan
Active link (No Broken Link) merujuk kepada hyper rangkai (hyperlink) yang aktif dan tidak terputus yang membolehkan pengguna melayari sesuatu halaman, fail atau pautan lain.

Broken link merujuk kepada hyperlink yang tidak lagi menunjuk ke destinasi asalnya. Ini mungkin kerana pelbagai sebab seperti halaman telah dipindahkan atau halaman telah dinamakan semula.

Semua Syarat Mesti Dipatuhi
  1. Tiada pautan yang terputus (broken link) ditemui di laman web.
  2. Atribut "nofollow " tidak dibenarkan bagi pautan laman web agensi.
Hands-On
  1. Semak di https://www.drlinkcheck.com
    https://www.deadlinkchecker.com
    https://validator.w3.org/checklink
    https://hexometer.com/broken-links

  2. MacOS App Integrity.app
Tagging tidak diperlukan
Dikemaskini pada : 16 March 2023