Mesyuarat Flagship Application Coordination Committee (FCC) kali ke-43 yang diadakan pada 12 Okt 2017 dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) bersetuju projek ProBE dan MUSE diserahkan kepada MAMPU pada tahun 2018.

Model baharu sistem pemantauan ini adalah bagi menggantikan inisiatif di bawah ProBE dan MUSE.
Hakcipta Terpelihara © 2017 Ammar Idris. Powered by elAmm Creative