Skip to main content
Joomla!

Penggunaan Joomla! Di Dalam Laman Web Sektor Awam Malaysia

23 May 2021

Hasil semakan pada 23 Mei 2021 dengan menggunakan tools Wappalyzer, sebanyak 47% (14 daripada 30) Laman Web Rasmi Kerajaan Pesekutuan (peringkat Kementerian & Jabatan Perdana Menteri) menggunakan Joomla!, 13% (4) menggunakan Wordpress dan 6% (2) masing-masing menggunakan Drupal, Liferay dan Microsoft SharePoint, manakala baki 20% (6) menggunakan lain-lain CMS.

Pada Laman Web Rasmi Kerajaan Negeri pula, sebanyak 46% (6 daripada 13) menggunakan CMS Joomla! sebagai pilihan, 15% (2) menggunakan Wordpress dan 8% (1) masing-masing menggunakan Drupal dan Plone, manakala baki 23% (3) menggunakan lain-lain CMS.

Kerajaan Persekutuan

Joomla!

Wordpress

Drupal

Liferay

MS SharePoint

Lain-Lain CMS

Kerajaan Negeri

Joomla!

Wordpress

Drupal

Plone

Lain-Lain CMS

KementerianCMSURL
Jabatan Perdana Menteri
pmo.gov.my
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
miti.gov.my
Kementerian Pertahanan
mod.gov.my
Kementerian Kewangan
mof.gov.my
Kementerian Kerja Raya
kkr.gov.my
Kementerian Pendidikan
moe.gov.my
Kementerian Pengangkutan
mot.gov.my
Kementerian Alam Sekitar dan Air
kasa.gov.my
Kementerian Sumber Manusia
mohr.gov.my
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
kpwkm.gov.my
Kementerian Pengajian Tinggi
mohe.gov.my
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
moa.gov.my
Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Ekonomi)
epu.gov.my
Kementerian Dalam Negeri
moha.gov.my
Kementerian Komunikasi dan Multimedia
kkmm.gov.my
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
kpkt.gov.my
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
rurallink.gov.my
Kementerian Wilayah Persekutuan
kwp.gov.my
Kementerian Belia dan Sukan
kbs.gov.my
Kementerian Tenaga dan Sumber Asli
ketsa.gov.my
Kementerian Luar Negeri
kln.gov.my
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
mosti.gov.my
Kementerian Perpaduan Negara
perpaduan.gov.my
Kementerian Kesihatan
moh.gov.my
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
kpdnhep.gov.my
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
medac.gov.my
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
motac.gov.my
Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Undang-Undang)
bheuu.gov.my
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
mpi.gov.my
Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)
mira.gov.my
Kerajaan NegeriCMSURL
Kerajaan Negeri Pahang
pahang.gov.my
Kerajaan Negeri Perak
perak.gov.my
Kerajaan Negeri Terengganu
terengganu.gov.my
Kerajaan Negeri Perlis
perlis.gov.my
Kerajaan Negeri Selangor
selangor.gov.my
Kerajaan Negeri Sembilan
ns.gov.my
Kerajaan Negeri Johor
johor.gov.my
Kerajaan Negeri Kelantan
kelantan.gov.my
Kerajaan Negeri Kedah
kedah.gov.my
Kerajaan Negeri Pulau Pinang
penang.gov.my
Kerajaan Negeri Melaka
melaka.gov.my
Kerajaan Negeri Sabah
sabah.gov.my
Kerajaan Negeri Sarawak
sarawak.gov.my/