Skip to main content
Joomla!

Penggunaan Joomla! Di Dalam Laman Web Sektor Awam Malaysia

23 May 2021

Hasil semakan pada 23 Mei 2021 dengan menggunakan tools Wappalyzer, sebanyak 47% (14 daripada 30) Laman Web Rasmi Kerajaan Pesekutuan (peringkat Kementerian & Jabatan Perdana Menteri) menggunakan Joomla!, 13% (4) menggunakan Wordpress dan 6% (2) masing-masing menggunakan Drupal, Liferay dan Microsoft SharePoint, manakala baki 20% (6) menggunakan lain-lain CMS.

Pada Laman Web Rasmi Kerajaan Negeri pula, sebanyak 46% (6 daripada 13) menggunakan CMS Joomla! sebagai pilihan, 15% (2) menggunakan Wordpress dan 8% (1) masing-masing menggunakan Drupal dan Plone, manakala baki 23% (3) menggunakan lain-lain CMS.

Kerajaan Persekutuan

Joomla!

Wordpress

Drupal

Liferay

MS SharePoint

Lain-Lain CMS

Kerajaan Negeri

Joomla!

Wordpress

Drupal

Plone

Lain-Lain CMS

KementerianCMS
Jabatan Perdana Menteri
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Kewangan
Kementerian Kerja Raya
Kementerian Pendidikan
Kementerian Pengangkutan
Kementerian Alam Sekitar dan Air
Kementerian Sumber Manusia
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Kementerian Pengajian Tinggi
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Ekonomi)
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Komunikasi dan Multimedia
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Kementerian Wilayah Persekutuan
Kementerian Belia dan Sukan
Kementerian Tenaga dan Sumber Asli
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Kementerian Perpaduan Negara
Kementerian Kesihatan
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Undang-Undang)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)
Kerajaan NegeriCMS
Kerajaan Negeri Pahang
Kerajaan Negeri Perak
Kerajaan Negeri Terengganu
Kerajaan Negeri Perlis
Kerajaan Negeri Selangor
Kerajaan Negeri Sembilan
Kerajaan Negeri Johor
Kerajaan Negeri Kelantan
Kerajaan Negeri Kedah
Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Kerajaan Negeri Melaka
Kerajaan Negeri Sabah
Kerajaan Negeri Sarawak