html5.gif
Bagi memastikan No. Kad Pengenalan dimasukkan dengan betul, fungsi Pattern pada HTML5 boleh digunakan. Ini membantu di dalam mengurangkan kesilapan di dalam memasukkan data.

Contoh penggunaan pattern seperti di bawah :

No. Kad Pengenalan

(Cth : 000000-00-0000)

Tags: html5

Continue reading


Hakcipta Terpelihara © 2017 Ammar Idris. Powered by elAmm Creative